LA JUNTA DIRECTIVA

President
Sr.Jose Luis Teruel Lamiel

*

Vice-Presidents

Sr.José Tejeda

Sr. José Castelló (àrea econòmica)

*

Secretaria i Tresorera

Sra. Mª Jesús Hidalgo

*

Vocals

Sr. Andrés Cala  –  Sr. Juan L. Espinosa

Sr. Pere Amorós – Sr. José Poch – Sr. Joan Barranco

Sra. Cristina Buesa  –  Sr. Francisco López